Profil Pakar Bedah
SiSWAZAH
Doctor of Medicine Universiti Kebangsaan Malaysia MD (UKM)
PASCA-SISWAZAH
Masters in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery National University of Malaysia (Universiti Kebangsaan Malaysia) MS ORL-HNS (UKM) Intercollegiate Membership Examination The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK MRCS Edinburgh, UK Postgraduate Diploma in Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK DOHNS RCS Edinburgh, UK Postgraduate Certificate in Allergy University of Southampton, UK Postgraduate Certificate in Allergy (Southampton, UK) National Specialist Register
FELLOWSHIP (LATIHAN SUBSPECIALTY)
Fellowship in Rhinology (Singapore) Fellowship in Head and Neck Surgery and Oncology (Amsterdam)
TITIK PERMULAAN... Dr   Vincent   Tan   dianugerahkan   biasiswa   untuk   melanjutkan   pengajian   ijazah   perubatan   tempatan   di Universiti   Kebangsaan   Malaysia   (UKM).   Pada   peringkat   awal   dalam   kerjaya   perubatan   beliau, beliau    telah    menemui    minatnya    dalam    bidang    pembedahan    di    mana    beliau    mendapat pengalaman    dalam    Pembedahan   Am    sebelum    kesempatan    datang    untuk    beliau    mengorak langkah   ke   bidang Telinga,   Hidung   dan Tekak   (THT)   atau   juga   dkenali   sebagai   Otorinolaringologi (ORL),   Bedah   Kepala   dan   Leher.   Beliau   kemudian   kembali   ke   universiti   siswazah   beliau   untuk menjalani   latihan   pakar   dalam   Pembedahan   THT,   Kepala   dan   Leher.   Beliau   mencapai   prestasi yang   baik   dalam   peperiksaan   akhir   untuk   lulus   dengan   Sarjana   Pembedahan   (Otorinolaringologi, Kepala   &   Leher   Pembedahan).   Demikiannya,   semenjak   titik   permulaan   tersebut,   beliau   terus   menambah   pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam bidang ini. KELAYAKAN & PENGALAMAN BELIAU... Dalam   kursus   pengajian   pascasiswazah   beliau,   beliau   telah   memperoleh   kelulusan berikut:: Postgraduate Diploma of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK Membership of The Royal College of Surgeons of Edinburgh (MRCS Intercollegiate UK) Postgraduate   Certificate   in   Allergy,   University   of   Southampton   School   of   Medicine, UK Masters of Surgery in Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery [MS ORL-HNS (UKM)] Selepas   tamat   pengajian   beliau   sebagai   pakar   bedah   THT,   Ketua   dan   Leher,   beliau   telah   dianugerahkan   Akreditasi Pakar   dalam   Pembedahan   Otorinolaringologi,   Kepala   dan   Leher   oleh   Kementerian   Kesihatan   Malaysia   (KKM).   Beliau juga   telah   diiktiraf   oleh   Jawatankuasa   Pendaftar   Pakar   Kebangsaan   sebagai   Pakar   Pembedahan T   Hidung   &   Tekak,   Kepala   dan   Leher.   Semasa   perkhdmatan   beliau   yang   sibuk   di   Hospital   Umum Kuching,    Sarawak    selama    2    tahun,    beliau    telah    terlibat    secara    aktif    dalam    menguruskan pelbagai    penyakit    hidung    dan    penyakit    resdung,    tiroid,    gangguan    kelenjar    air    liur,    kanser nasofarinks dan kanser-kanser leher yang lain. Beliau   kemudiannya   dianugerahkan   latihan   sub-kepakaran,   Fellowship   in   Rhinology   (sub- kepakaran    yang    berkaitan    dengan    perubatan    dan    pembedahan    hidung)    oleh    Singapore General   Hospital   (SGH).   Di   bawah   mentor   terkenal   pakar   bedah   sinus   endoskopi   Prof   Dr   DSSethi dan   Dr   Leong   Jern   Lin,   beliau   mengasah   kemahiran   beliau   dalam   pembedahan   sinus   endoskopi   lanjutan (termasuk   pembedahan   berpandukan   imej   -   image-guided   surgery   (IGS),   pembedahan   ketumbuhan   hidung   dan   sinus, pembedahan     pituitari,     pembedahan     endoskopik     pangkal     anterior     tengkorak),     alergi     dan imunoterapi   ENT.   Semasa   di   Singapura,   beliau   juga   telah   menghabiskan   masa   dengan   pakar- pakar    pembedahan    bidang    apnea    tidur    untuk    membangunkan    kemahiran    pembedahan    dan mendapat pengalaman dalam pengurusan gangguan berdengkur dan apnea tidur. Oleh   kerana   minat   beliau   dalam   bidang   alahan   THT,   dia   terus   menimba   pengetahuan   beliau dalam   bidang   ini   dengan   menamatkan   pengajian   Sijil   Pascasiswazah   di   Universiti   Southampton School of Medicine, UK dan 'attachment' klinikal di Southampton General Hospital, UK. Sekembalinya    ke    tanahair,    beliau    berkhidmat    sebagai    Ketua Jabatan    dan    Pakar    Bedah    ENT,    Kepala    dan    Leher    di    Jabatan    Otorinolaringologi, Hospital   Besar   Klang.   Oleh   kerana   minatnya   yang   mendalam   terhadap   bidang   kanser kepala    dan    leher,    dia    seterusnya    diberi    peluang    untuk    berkhidmat    sebagai    Felo Antarabangsa   dalam   bidang   Onkologi   (sub-kepakaran   yang   berkaitan   dengan   kanser) kepala   dan   leher   di   Netherlands   Cancer   Institute,   Amsterdam,   Belanda   .   Di   sini,   beliau mendapat      pendedahan      selanjutnya      dalam      pengurusan kanser/ketumbuhan    kepala    dan    leher    tumor    (termasuk    peti suara   /   kanser   berhubung   dgn   pangkal   tekak),   pembedahan   laser dalam    THT    dan    pembinaan    semula    kecacatan    kompleks    berikutan    pembedahan    kanser muka, rahang, lidah, tekak dan leher. BIDANG AKADEMIK... Disebabkan   minat   akademik   beliau   untuk   mendapatkan   pengetahuan   perubatan   yang   mutakhir,   dia   melibatkan   diri secara    aktif    dalam    penerbitan    jurnal    'peer-reviewed'    tempatan    dan    antarabangsa.    Beliau    juga    pernah    diberi keistimewaan   untuk   menerbitkan   hasil   kerjanya   dalam   salah   satu   jurnal   THT   terkemuka   AS.   Pada   satu   masa,   beliau pernah   diberi   peluang   untuk   berada   di   panel   pengritik   peer-review   3   jurnal   antarabangsa   dan   jurnal   perubatan   THT tempatan. Semasa   bertugas   sebagai   Profesor   Madya   dalam   bidang   Pembedahan   THT,   Kepala   dan Leher   sebelum   ini,   beliau   telah   terlibat   secara   langsung   dalam   pengajaran   mahasiswa perubatan   dan   bimbingan   doktor-doktor   muda.   Dalam   kerjaya   pendidikan   terdahulu,   beliau juga   telah   berkhidmat   sebagai   pensyarah   tambahan   (adjunct)   dengan   Universiti   Malaysia Sarawak    di    mana    beliau    menyumbang    kepada    latihan    pelajar    lepasan    ijazah,    pelbagai penyelidikan, dan menyampaikan karya-karya beliau di konferens antarabangsa. Beliau     juga     pernah     menganggotai     fakulti     tenaga     pengajar     dalam     Kursus Pembedahan   Endoskopi      Hidung   dan   Sinus   di   Singapore   General   Hospital   (SGH) selain    kerapkali    memberikan    ceramah    kepada    pakar    perubatan    lain,    pengamal perubatan   umum   (GP),   doktor   junior   dan   pegawai   farmasi.   Beliau   berpegang   teguh kepada   prinsip   pendidikan   perubatan   yang   berterusan   (CME)   di   mana   beliau   juga aktif   mengambil   bahagian   dalam   persidangan   antarabangsa   untuk   belajar   daripada pakar   bedah   THT   terkenal   di   seluruh   dunia   dalam   bidang   kepakaran   masing-masing. Beliau    baru-baru    ini    terlibat    sebagai    ahli    jawatankuasa    untuk    merangka    Garis Panduan   Konsensus   Kebangsaan   GP   untuk   'Obstructive   Sleep   Apnea   (OSA)',   Beliau juga   pernah   memegang   kedudukan   sebagai   seorang   ahli   jawatankuasa   eksekutif   (EXCO)   Persatuan   Pakar   Doktor Otorinolaryngologi, Bedah Kepala dan Leher Malaysia (MSOHNS). Beliau   juga   pernah   dijemput   sebagai   tetamu   undangan   dalam   rancangan TV   siaran langsung   untuk   menjawab   persoalan   berkenaan   topik-topik   telinga,   hidung   dan tekak. ( untuk liputan lanjutan, slia klik sini ) Beliau   kini   juga   dalam   proses   menulis   buku   panduan   berkenaan   topik   topik-topik telinga,   hidung   dan   tekak   untuk   pengunaan   doktor-doktor   lain   yang   mempunyai minat yang sama. Beliau kini juga merupakan ahli aktif persatuan akademik yang berikut: British Society for Allergy and Clinical Immunology (BSACI) European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) The Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSEd) Malaysian Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgeons (MSOHNS) Academy of Medicine of Malaysia Malaysian Oncological Society (MOS) Malaysian Society of Allergy and Immunology (MSAI) Disebabkan   pendedahan   beliau   yang   luas   di   dalam   dan   luar   negara,   beliau   telah   membina   suatu   rangkaian   yang   baik di   kalangan   rakan-rakan   dan   pakar-pakar   THT.   Dia   masih   terhutang   budi   kepada   guru-gurunya,   rakan-rakan   dan pesakit yang telah banyak mengajarnya secara langsung dan tidak langsung. KERJA  AMAL... Beliau   juga   merupakan   Pengarah   Klinikal   untuk   Program   Pendengaran   Atlet   Sihat   Special   Olimpik   (SO),   sebuah organisasi   amal   di   bawah   naungan   Jawatankuasa   Olimpik   Antarabangsa   (IOC),   dengan   tujuan   menyediakan   peluang pendengaran   yang   normal   di   kalangan   mereka   yang   mempunyai   masalah   kecacatan.   Beliau   sedang   berusaha   ke   arah kesedaran pergerakan amal di Malaysia bersama ahli-ahli SO di Malaysia. PERKHIDMATAN… Dilahirkan   dan   dibesarkan   sebagai   budak   Malaysia   sejati,   dia   mempunyai   kebolehan   untuk   bertutur   dalam Bahasa   Inggeris,   Bahasa   Malaysia,   Bahasa   Cina,   dialek   Hokkien   dan   Kantonis   (dan   juga beberapa perkataan Tamil!). Beliau juga gemar interaksi dengan kanak-kanak. Sebagai   penyelam   SCUBA   PADI   bertauliah,   beliau   amat   berminat   dalam   bidang   ini   dimana beliau   ada   laman   web   khas   di   sini    untuk   penjelasan   perubatan   yang   lebih   lanjut.   He   amat   terbuka untuk   berbincang   dengan   lebih   lanjut   dalam   bidang   ini   dengan   pesakitnya   yang   turut   meminati bidang ini. Dr Vincent menyediakan perkhidmatan pesakit luar, serta penjagaan komprehensif pesakit dalam wad untuk pelbagai keadaan penyakit telinga, hidung, tekak dan leher, bedah kepala dan leher. Skop penuh pembedahan / prosedur disediakan di bawah tab 'ENT Services' pada menu utama.
DR.VINCENT TAN 
Pakar Bedah Perunding Telinga, Hidung & Tekak (THT), Bedah Kepala & Leher
“ Yang paling penting,                  kesejahteraan pesakit diutamakan...
PENGALAMAN KHUSUS
Pembedahan Endoskopik untuk Sinus dan Hidung 3D Masalah alahan/alergi ENT Pembedahan benjolan dan ketumbuhan Kepala & Leher - Tiroid/Beguk,  Kelenjar Limfa, Kelenjar Air Liur Nasopharyngeal Carcinoma (NPC) Obstructive Sleep Apnea (OSA) Masalah tekak dan peti suara
Copyright Vincent Specialist Solutions Sdn Bhd 2016. All rights reserved
Last update:  22/12/14
Galeri Multimedia
as a teaching faculty in the Endoscopic Sinus Surgery course in Singapore a Fellow in Head and Neck Oncology and Surgery in Netherlands Cancer Institute, Amsterdam a Fellow in Head and Neck Oncology and Surgery in Netherlands Cancer Institute, Amsterdam With Rhinology Fellowship supervisor A/Prof Dr. DS. Sethi in Singapore GH Exams at the Royal College of Surgeons of England In Southampton General Hospital campus for Allergy studies In Southampton General Hospital campus for Allergy studies Certificate Presentation Ceremony with President of RCS Edinburgh, Dr. (Mr.) David Tolley Certificate Presentation Ceremony with President of RCS Edinburgh, Dr. (Mr.) David Tolley as a Clinical Director for Special Olympics Healthy Hearing Athletes Program as a Clinical Director for Special Olympics Healthy Hearing Athletes Program as an invited speaker during a medical conference talk as an invited speaker during a medical conference talk
Committed to YOUR Well-being
(klik foto untuk imej lebih besar)
Bekas Professor Madya, UPM Bekas Ketua Jabatan, Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR), Klang
Training at a laser course Training at a laser course
Best viewed with Google Chrome browser
Footer Text: Lorem ipsum dolor
Language/语文/Bahasa :
Komited pada Kesejahteraan ANDA...
BAHASA PERTUTURAN
 English  Bahasa Malaysia/Indonesia  Bahasa Cina/Mandarin  dialek Hokkien  dialek Cantonese
Vincent
Telinga, Hidung & Tekak, Bedah Kepala & Leher
Klinik Pakar S.C.A.N.S  
ENT
D R. V INCENT T AN Pakar Perunding Telinga, Hidung & Tekak, Bedah Kepala & Leher MD (UKM), MS ORL-HNS (UKM), DOHNS RCS Edinburgh (UK), MRCS Edinburgh (UK), Postgrad. Cert.in Allergy (UK),  A.M. (Mal), Fellowship in Rhinology (Singapore) Fellowship in Head and Neck Oncology & Surgery (Amsterdam)
+603-3377 7864  +6012-3760 728
ENTdrvincenttan@gmail.com